Kuntokeskuksemme saa olla auki erikoisjärjestelyin myös vallitsevassa tilanteessa, mutta tarvitsemme sinulta, asiakkaamme, nyt huolellisuutta sekä ymmärrystä. Olemme tehneet paljon töitä mahdollistaaksemme sinun, hyvän asiakkaamme, liikuttamisen. 

Tässä ohjeet turvalliseen kuntoiluun:

1.Ryhmäliikuntatunneille otetaan ohjaajan lisäksi 9 henkilöä.
2. Kuntosalilla saa olla 10 henkilöä kerrallaan.
3. Pukuhuoneissa saa olla 2 metrin turvälit huomioiden 15 minuuttia kerrallaan.
4. Siirtymät tiloista toiseen tulee tapahtua porrastetusti, jotta vältytään lähikontakteilta.
5. Hygieniaohjeita tulee noudattaa aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti.
6. Mahdollisuuksien mukaan, tule treenaamaan prime time aikojen ulkopuolella, jotka ovat arkisin klo 16-20.

1.3 alkaen: Varausjärjestelmästä voit varata ajan kuntosalille joka päivä 24/7. Voit varata yhden 1,5h treeniajan per päivä. Ajanvaraus on henkilökohtainen! Kulkukortilla pääsee sisälle vain silloin, kun oma kuntosalivuoro alkaa. Mikäli myöhästyt yli 10 minuuttia varauksestasi, et pääse enään sisään. Varauksen voit tehdä nettisivujen kautta: https://niittykumpu.ole.fit. Pääset kalenteriin palvelut - kuntosalikalenteri painikkeen kautta.  Ryhmäliikuntatunneille varataan paikka entiseen tapaan. Ryhmäliikuntaan voi myös osallistua etänä (https://niittykumpu.ole.fit/palvelut/ryhmaliikuntaetana/). Yksinkertaisesti, kuntosalilla saa olla 10 ihmistä samaan aikaan ja ryhmäliikuntatunneilla saa olla 9 + ohjaaja samaan aikaan. 
 
Käyttäjätunnuksena varauksissa toimii sähköpostiosoitteesi. Jos sinulla ei ole vielä käyttäjätunnusta ja salasanaa aktivoituna, voi tehdä jo nyt osoitteessa https://oma.enkora.fi/fitniittykumpu/reservations2/reservations/shop/2/2/-. Kotisivujemme https://niittykumpu.ole.fit kautta löytää kanssa sivustolle. 

Seuraamme varausjärjestelmää ja asiakaspalvelumme on avoinna ma-pe klo 16-20 (HUOM! Perjantai aika muuttunut). Tiedotamme lisäohjeita heti, mikäli muutoksia tulee. Asiakkaiden tulee sitoutua ehtoihin, jotta salin ovet pysyvät auki.
 
Mikäli varauksien kanssa tulee ongelmia, voit olla yhteydessä numeroon 0504945850. 

Tehdään siis yhdessä kaikki mitä voimme! Pyydämme myös ystävällisesti, että harkitsette kahdesti ennen kuin irtisanotte tai laitatte asiakkuuden tauolle. Tilanne on luonnollisesti meillekin haastava, joten yritetään yhdessä selvitä tästä! Huomioittehan sen, että personal trainer palvelumme on myös saatavilla kokonaan etänä tai esimerkiksi ulkona! 

Ohjeet perustuvat Etelä-Suomen aluehallintoviraston uusiin päätöksiin. Noudatamme 26.2.2021 tartuntatautilain pykälää 58 g.


In English briefly:
 
Starting March 1st, you can enter the gym only with a reserved time. This way we want to ensure that maximum 10 people  train in the gym at the same time. In addition, you can reserve your place in our group exercise classes normally as you have done so far. We also offer our group exercise classes online. So simply put, we can have 10 people in the gym and 10 people in our group exercise class at the same time. You can reserve one 1,5 hour training time everyday. Please reserve your time online https://niittykumpu.ole.fit/. Each reservation is personal! At all times, remember to maintain a 2 meter distance to others. If you have any questions, please don´t hesitate to be in contact!
All the best and thank you for training at Fit Niittykumpu!
Niko Ijäs

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

()
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilöHenkilörekisterin nimi

asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:


Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.