Covid -19 - tiedote 23.4.2021 
 

Selvitys aluehallintovirastolle ja Helsingin kaupungille (HUS-alue) yksityisen  toimijan toimenpiteistä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Eduskunta päätti tartuntalain pääosin väliaikaisista muutoksista perjantaina 19.2.2021. Tartuntalain  muutoksilla annetaan kunnille ja aluehallintovirastoille toimivaltuuksia valvoa ja tarvittaessa rajoittaa myös  yksityisen elinkeinonharjoittajan toimintaa, mikäli se olisi välttämätöntä epidemian ehkäisemiseksi. Tässä  selvityksessä Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Niitty Fit Oy (Fit Niittykumpu) 3170680-7, esittää toimitiloissaan käytössä  olevat toimintamallit. 

Yrityksemme tiloissa (Kappelikuja 6 02200, Espoo) asioidessa alla mainitut yleiset hygieniatoimenpiteet ovat velvoittavia kaikissa  asiakastiloissa kaikille tiloissamme asioiville. 29.4.2021 alkaen asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön  edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Fit Niittykumpu:

1. Tehostamme valvontaa varmistaakseemme, että noin 2 metrin turvavälit säilyvät. Ryhmäliikuntaan otetaan maksimissaan 12 osallistujaa +  ohjaaja.  Seuraamme kävijämäärää jatkuvasti etänä ja kuntosalin prime time aikoina arkisin klo 16-20 henkilökuntamme on paikan päällä varmistamassa että tämä toteutuu. 

2. Asiakkailla ja  osallistujilla on mahdollisuus käsien pesemiseen saippualla vesipisteillä wc-tiloissa ja pukutiloissa.  Käsidesejä löytyy useampi eri puolin kuntosalia.  Kuntosalilla ja kaikissa liikuntatiloissa ovat  desinfiointiaineet ja paperit välineiden putsaamista varten.

3. Asiakkaille ja osallistujille on annettu riittävän etäisyyden  ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat  toimintaohjeet. Tämä on toteutettu jäsenkirjeellä sähköpostiin, tiloihimme painetuilla julisteilla ja nettisivuille laitetulla ohjeistuksella (https://niittykumpu.ole.fit/ajankohtaista/fit-niittykumpu-koronavirustiedote/) Henkilökuntamme on koulutettu ja opetettu perehdyttämällä ja henkilöstötiedottein ohjeistamaan, sekä valvomaan näiden toimenpiteiden  toteutumista käytännössä.

4. Tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettu seuraavilla  toimenpiteillä; Olemme ottaneet Nanoksin katalyysipinnoitteen (asennus 1.3), joka tuhoaa viruksia, bakteereja, homeitiöitä ja muita haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sekä poistaa epämiellyttäviä hajuja. Katalyysipinnoite takaa korkean hygieniatason ja näin ollen torjuu erilaisten virusten ja tautien leviämistä (https://nanoksi.com) Tilamme siivotaan 7 kertaa viikossa. Roskapisteitä ja desinfiointipisteitä on lisätty ja niitä löytyy tiloissamme 7 kappaletta. Puhdistukseen ja  desinfiointiin on valittu desipesu Eco Plus 1 (http://www.sphi.fi/fi/TUOTERYHMÄT/ECO%20PLUS®%20-%20PESUJÄRJESTELMÄ/?cat=46&page=0&ws=&prod=EP1), joka on bakteereja ja pieneliöitä tappava ja niiden kasvua estävä aine. Puhdistusaine on suunniteltu toistuvaan  pesuun erityisesti sairaala-, elintarvike-, urheilu-, ja saniteettitiloihin.

5. Olemme järjestäneet toimitilojemme n. 600 m2 tilaan asiakkaidemme ja osallistujien oleskelun  sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Ryhmäliikuntatunneille otamme osallistujia vain 12, jotta kaikki mahtuvat liikkumaan turvaetäisyyksiä noudattaen. Personal trainer ja ryhmäliikunta palveluitamme tarjotaan myös kokonaan etänä.

Nämä  ovat kaikki osa vastuullisista toimintaamme niin covid-19-epidemian leviämisen ja samalla  liikkumattomuuden ehkäisyn saavuttamiseksi.

Aluehallintovirastolla, kunnan tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuvilla viranomaisilla on  salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 59 a—59 d §:n mukaisen valvonnan toteuttamiseksi  välttämättömät tiedot siltä, johon kohdistuu 58 c tai 58 e §:ssä säädetty velvoite sekä siltä, johon on  kohdistettu 58, 58 d, 58 f tai 58 g §:n nojalla päätös. Tiedot on annettava viivytyksettä ja maksutta. 59 e §  mukainen oikeus saada tietoja toteutuu Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Fit Niittykummussa. 58 d § mukainen selvitys on  yllä ja teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa sen osalta, mikäli tarve sen vaatii.

Yhteyshenkilö yrityksessämme on ja tietoja antaa:

Niko Ijäs 

hallituksen puheenjohtaja

niko.ijas@ole.fit, 0453515269.

Tässä selvityksessä viitatut kohdat ja momentit pohjautuvat eduskunnan vastaukseen 19.2.2021 koskien  tartuntalakia. Tässä linkki koko vastukseen HE_245/2020_vp:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_3+2021.aspx

Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Fit Niittykumpu sitoutuu 58 d § säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä  koskevien päätösten noudattamiseen toiminnassaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

Espoossa 23.4.2021

Niko Ijäs, hallituksen puheenjohtaja, yhdessä henkilökunnan kanssa Liikunta- ja  Hyvinvointikeskus Fit Niittykumpu

Tämän selvityksen taustalla on ammattimainen ja systemaattinen paikallinen liiketoiminta. Yrityksemme on toiminut vastuullisesti  viranomaisten kulloinkin voimassa olevien ohjeistusten mukaan koko covid-19-pandemian aikana.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/suomalaisyrityksen-pinnoite-tappaa-viruksia-pinnoilta-ja-sisailmasta-voi-auttaa-torjumaan-koronaa-sairaaloissa-ja-hoivakodeissa?publisherId=69817945&releaseId=69877704

https:niittykumpu.ole.fit/covid-19-tiedote-23-4-2021-1/

 

 

Voit maksaa MYÖS seuraavilla liikuntaseteleillä

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

()
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilöHenkilörekisterin nimi

asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:


Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.