PIENRYHMÄT

Pienryhmien ajankohtia muokataan kysynnän mukaan!

1. KUNTOSALISTARTTI

Oletko miettinyt että haluat aloittaa kuntosalitreenaamisen? Kaipaatko lisää energiaa ja potkua omaan treenaamiseen? 

Mitä? Kuntosalistartti-ryhmässä saat motivoivaa ja kannustavaa valmennusta kuntosaliperusteiden harjoittelusta turvallisessa ja mukavassa ilmapiirissä. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta kuntosaliharjoittelusta eli rohkealla ja avoimella mielellä mukaan treenaamiseen! Mikä sen parempaa kun saa treenailla yhdessä uusien kavereiden ja ammattivalmentajan kanssa.

Miten? Jokainen saa henkilökohtaisen treeniohjelman ja viiden yhteisen harjoituskerran aikana käydään läpi ravinnon, levon ja muun elämänhallinnan osa-alueiden vaikutusta kuntosaliharjoitteluun. Käymme kuntosalilaitteet ja eri liikkeet läpi tehokkaasti ja turvallisesti, joita hyödynnetään teidän tuleviin ohjelmiinne. 

Miksi? Haluan valmentajana antaa kaiken tiedon, kokemuksen ja osaamisen turvalliseen ja tehokkaaseen treenaamiseen. Näin saamme sinut treenaamiseen alkuun. Päämääränä meillä on että sinä saat tietoa mitä, milloin ja miten tehdä. 

Milloin? Pakettiin kuuluu 5 yhteistä treenikertaa kuntosalilla torstai-iltaisin klo 18 sekä omat harjoitusohjelmat. Edullinen hinta 150 €, yhteys kavereihin ja valmentajaan vielä kaupan päälle! Yhteen ryhmään max 3 henkilöä. 

Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse ptanttipesonen97@gmail.com

 

2. Juoksuporukka

Oletko aina halunnut kehittyä omassa kestävyyskunnossa ja erityisesti kestävyysjuoksussa? Haluaisitko tietää miten kestävyysharjoittelusta saisi kaiken irti?

Kaikentasoisille tavoitteellisesta kestävyysjuoksusta kiinnostuneille perustettu pienryhmä, kokoontuu perjantaisin treenaamaan yhdessä kuntosalille. 

Valmennuksessa käymme läpi monipuolisesti kestävyysharjoitteluun liittyviä harjoitteita, kuten omien henkilökohtaisten sykealueiden määrittämistä ja lihaskuntoharjoittelua. Mahdollisten lihasjumien ehkäisemiseksi valmennukseen sisältyy myös kehonhuoltoa ja hiomme jokaisen omat juoksutekniikkaat hyvään kuntoon. Vaikka pienryhmässä edetään teemakohtaisesti, hyödynnetään harjoitteita juuri sinun henkilökohtaisiin harjoitusohjelmiin sopiviksi ja sinun tavoitteisiisi istuviksi. 

Yhteen ryhmään max 5 henkilöä.

150 € pakettiin kuuluu viisi yhteistä treenikertaa ja henkilökohtainen harjoitusohjelma.

Lisätiedot ja pienryhmään ilmoittautuminen sähköpostilla ptanttipesonen97@gmail.com

 

 

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

()
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilöHenkilörekisterin nimi

asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:


Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.